Shirley of Hollywood DS-IA-X324 Chopper Bar Lace Shelf Bra

Chopper Bar Kệ ren áo ngực. Với boning chiến lược cho cleavage nâng cao, dây đai điều chỉnh và trở lại.

Color: Black, Red, Royal, White. Size: 38-40-42-44.

Xem biểu đồ kích thước dưới đây.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Kích thước
Màu
Đen
đỏ
Hoàng gia
trắng

Theo dõi