Trong nước usa miễn phí vận chuyển cho hầu hết các sản phẩm

0

Giỏ của bạn trống trơn

chính sách hoàn trả

https://satin-boutique.com/policies/refund-policy 

HOÀN CHÍNH SÁCH

RETURNS

Tất cả các đợt bán hàng đều là đợt bán hàng cuối cùng trừ khi bạn thêm Kover Return Assurance. Bạn có thể mua Kover Return Assurance khi thanh toán nếu bạn muốn tùy chọn trả lại và nhận tiền hoàn lại. Nếu bạn chọn không mua Kover Return Assurance, đơn đặt hàng của bạn là lần bán cuối cùng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Kover Return Assurance tại đây.

Sở giao dịch (nếu có)

Nếu bạn không mua Kover Return Assurance, chúng tôi chỉ thay thế các mặt hàng nếu chúng bị lỗi hoặc bị hư hỏng. Đính kèm ảnh chi tiết cho thấy rõ ràng bất kỳ hư hỏng hoặc khuyết tật nào [nếu giày bao gồm ảnh chụp đáy]

Nếu bạn có nhu cầu đổi lấy mặt hàng tương tự, vui lòng gửi mail cho chúng tôi tới sales@satinbiz.com để được hướng dẫn. 

 

Theo dõi