Nouveau Wedding Satin

* Xin vui lòng tất cả thời gian dẫn từ 4 đến 6 tuần để chúng tôi thực hiện tất cả các đơn đặt hàng tùy chỉnh.

Nouveau Satin

Nouveau Satin là bộ sưu tập satin mới nhất của chúng tôi. Nó là thứ đẹp nhất, trơn nhất trong ba satins khác nhau của chúng tôi. 100% polyester dệt có thể giặt được sẽ giữ được độ bóng và vẻ đẹp của nó cho nhiều lần giặt máy. Các sản phẩm Nouveau Satin được tùy chỉnh theo đơn đặt hàng với cấu trúc bảng điều khiển trung tâm ưa thích. Đơn đặt hàng tùy chỉnh không thể trả lại. Chúng tôi có quyền thay thế hoặc sửa chữa bất kỳ khiếm khuyết.

Bạn sẽ yêu họ!

Sản xuất tại MỹTheo dõi