Trong nước usa miễn phí vận chuyển cho hầu hết các sản phẩm

0

Giỏ của bạn trống trơn

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CAM KẾT BẢO MẬT

----

PHẦN 1 - GÌ CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Khi bạn mua một cái gì đó từ cửa hàng của chúng tôi, như là một phần của quá trình mua bán, chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi như tên, địa chỉ của bạn và địa chỉ email.
Khi bạn duyệt cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận giao thức Internet (IP) địa chỉ máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng ta tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành.
Email marketing (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng của chúng tôi, các sản phẩm mới và cập nhật khác.

PHẦN 2 - THỎA THUẬN

Làm thế nào để bạn có được sự đồng ý của tôi?
Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân để hoàn thành một giao dịch, xác minh thẻ tín dụng của bạn, đặt hàng, sắp xếp cho một giao hàng hoặc trả lại mua hàng, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập nó và sử dụng nó để chỉ rằng lý do cụ thể.
Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì một lý do thứ cấp, như tiếp thị, rồi chúng tôi sẽ yêu cầu bạn trực tiếp để có sự đồng ý thể hiện của bạn, hoặc cung cấp cho bạn một cơ hội để nói không.

Làm thế nào để tôi rút lại chấp thuận của tôi?
Nếu sau khi bạn chọn, bạn đổi ý, bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi liên hệ với bạn, để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi tại sales@satinbiz.com hoặc gửi thư cho chúng tôi tại:
SatinBoutique
919 Temple Ave Santa Rosa California Hoa Kỳ 95404

PHẦN 3 - CÔNG BỐ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi được yêu cầu của pháp luật để làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.

PHẦN 4 - SHOPIFY

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên Shopify Inc. Cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
Dữ liệu của bạn được lưu trữ thông qua kho lưu trữ, cơ sở dữ liệu và ứng dụng Shopify chung. Họ lưu trữ dữ liệu của bạn trên một máy chủ an toàn phía sau tường lửa.

Thanh toán:
Nếu bạn chọn cổng thanh toán trực tiếp để hoàn tất giao dịch mua của mình, thì Shopify lưu trữ dữ liệu thẻ tín dụng của bạn. Nó được mã hóa thông qua Tiêu Chuẩn An Toàn Dữ Liệu của Thẻ Thanh Toán Ngân Hàng (PCI-DSS). Dữ liệu giao dịch mua hàng của bạn chỉ được lưu trữ miễn là cần thiết để hoàn tất giao dịch mua hàng của bạn. Sau khi hoàn tất, thông tin giao dịch mua hàng của bạn sẽ bị xóa.
Tất cả các cổng thanh toán trực tiếp đều tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS thiết lập do Hội đồng Tiêu chuẩn An toàn PCI quản lý, đây là nỗ lực chung của các nhãn hiệu như Visa, Mastercard, American Express và Discover.
Yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo xử lý an toàn thông tin thẻ tín dụng của cửa hàng và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
Để có thêm thông tin chi tiết, bạn cũng có thể muốn đọc Điều khoản dịch vụ của Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) hoặc Tuyên bố về Quyền riêng tư (https://www.shopify.com/legal/privacy).

PHẦN 5 - DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng bởi chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn đến mức cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.
Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào đó, chẳng hạn như các cổng thanh toán và xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật riêng của họ đối với những thông tin chúng tôi được yêu cầu phải cung cấp cho họ để giao dịch mua bán liên quan đến bạn.
Đối với các nhà cung cấp, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của họ, do đó bạn có thể hiểu được cách thức mà thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi các nhà cung cấp.
Đặc biệt, hãy nhớ rằng các nhà cung cấp nhất định có thể được đặt trong hoặc có cơ sở được đặt một thẩm quyền khác nhau hơn so với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn để tiến hành một giao dịch có liên quan đến các dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba, sau đó thông tin của bạn có thể trở thành đối tượng để các luật của nước sở (s) mà trong đó nhà cung cấp dịch vụ hoặc các cơ sở của nó được đặt.
Như một ví dụ, nếu bạn đang ở Canada và giao dịch của bạn được xử lý bởi một cổng thanh toán đặt tại Hoa Kỳ, thì thông tin cá nhân của bạn được sử dụng trong việc hoàn thành giao dịch mà có thể bị tiết lộ dưới luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật Patriot.
Một khi bạn rời khỏi trang web của cửa hàng của chúng tôi hay được chuyển hướng đến một trang web của bên thứ ba hoặc ứng dụng, bạn không còn được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật hoặc website của chúng tôi Điều khoản của Dịch vụ.

Liên kết
Khi bạn bấm vào liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, họ có thể hướng dẫn bạn đi từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc báo cáo bảo mật của họ.
Phân tích của Google:
Cửa hàng của chúng tôi sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi tìm hiểu về ai đã ghé thăm trang của chúng tôi và những trang nào đang được xem xét

PHẦN 6 - AN

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có biện pháp phòng ngừa hợp lý và theo ngành công nghiệp thực hành tốt nhất để chắc chắn rằng nó không phải là không thích hợp bị mất, bị lạm dụng, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.
Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của bạn, các thông tin được mã hóa bằng công nghệ lớp ổ cắm an toàn (SSL) và lưu trữ với một mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương pháp truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử là 100% an toàn, chúng tôi làm theo tất cả các yêu cầu PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn công nghiệp chung được chấp nhận bổ sung.

PHẦN 7 - COOKIES

Dưới đây là danh sách các cookie mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi đã liệt kê chúng ở đây để bạn có thể chọn nếu bạn muốn chọn không tham gia cookie hay không.
_session_id, duy nhất mã thông báo, sessional, Cho phép Shopify lưu trữ thông tin về phiên làm việc của bạn (giới thiệu, trang đích, v.v ...).
_shopify_visit, không có dữ liệu, Có liên quan đến 30 phút từ lượt truy cập lần cuối, Được sử dụng bởi nhà thống kê nội bộ của nhà cung cấp trang web của chúng tôi để ghi lại số lượt truy cập
_shopify_uniq, không có dữ liệu được giữ, hết hạn nửa đêm (tương đối so với khách truy cập) vào ngày hôm sau, đếm số lượt truy cập vào một cửa hàng bởi một khách hàng.
Giỏ hàng, mã thông báo duy nhất, kéo dài trong 2 tuần, Lưu trữ thông tin về nội dung của giỏ hàng của bạn.
_secure_session_id, mã thông báo duy nhất, sessional
Storefront_digest, unique token, indefinite Nếu cửa hàng có mật khẩu, điều này được sử dụng để xác định xem khách truy cập hiện tại có quyền truy cập không.
PREF, liên tục trong khoảng thời gian rất ngắn, Thiết lập bởi Google và theo dõi những người truy cập vào cửa hàng và từ đâu

PHẦN 8 - TUỔI CHẤP THUẬN

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn có ít nhất tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn, hoặc bạn đang tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn và bạn đã cho chúng ta đồng ý cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ của bạn để sử dụng trang web này.

PHẦN 9 - THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải trên các trang web. Nếu chúng ta làm thay đổi vật liệu chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ở đây là nó đã được cập nhật, vì vậy mà bạn nhận thức được những thông tin chúng tôi thu thập, làm thế nào chúng ta sử dụng nó, và trong hoàn cảnh nào, nếu có, chúng tôi sử dụng và / hoặc tiết lộ nó.
Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển giao cho các chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

PHẦN 10 - TIẾP THỊ VĂN BẢN SMS

Tiếp thị văn bản và thông báo:
Bằng cách nhập số điện thoại của bạn vào thanh toán và bắt đầu mua hàng, đăng ký qua biểu mẫu đăng ký của chúng tôi hoặc từ khóa, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo bằng văn bản (đối với đơn đặt hàng của bạn, bao gồm lời nhắc giỏ hàng bị bỏ qua) và đề nghị tiếp thị bằng văn bản. Tin nhắn tiếp thị văn bản sẽ không quá 5 một tháng. Bạn thừa nhận rằng sự đồng ý không phải là điều kiện cho bất kỳ giao dịch mua nào.
Nếu bạn muốn hủy đăng ký nhận tin nhắn tiếp thị văn bản và thông báo, hãy trả lời DỪNG đối với bất kỳ tin nhắn di động nào được gửi từ chúng tôi hoặc sử dụng liên kết hủy đăng ký mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn trong bất kỳ tin nhắn nào của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng các phương pháp chọn không tham gia thay thế, chẳng hạn như sử dụng các từ hoặc yêu cầu thay thế sẽ không được coi là một phương tiện từ chối hợp lý. Tin nhắn hoặc dữ liệu có thể được áp dụng.
Mọi thắc mắc vui lòng nhắn HELP tới số bạn nhận được tin nhắn. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. Nếu bạn muốn chọn không tham gia, vui lòng làm theo các thủ tục ở trên.

CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn, đăng ký khiếu nại hoặc đơn giản là muốn biết thêm thông tin liên hệ với Cán bộ tuân thủ quyền riêng tư của chúng tôi tại sales@satinbiz.com hoặc qua thư tại
SatinBoutique
[Re: Bảo mật Compliance Officer]
39458 Palm Drive, Bayview, TX 78566
----

Theo dõi