Trong nước usa miễn phí vận chuyển cho hầu hết các sản phẩm

0

Giỏ của bạn trống trơn

Chính sách vận chuyển

Tất cả các đơn đặt hàng được xử lý và vận chuyển kịp thời. Nhiều ngày cùng.

Hầu hết các đơn đặt hàng được chuyển qua lớp đầu tiên có thể theo dõi USPS hoặc dịch vụ thư ưu tiên.

Đơn đặt hàng tùy chỉnh phải được thực hiện trước, có thể mất 4 đến 6 tuần trong một số trường hợp. Các đơn đặt hàng bộ đồ giường Satin có thể giao hàng qua thư Ưu tiên USPS hoặc qua một hãng vận chuyển thương mại khác như UPS.

Bạn sẽ nhận được một email theo dõi khi đơn đặt hàng của bạn được vận chuyển. 

Theo dõi