Giày Ellie EC-Juliet 6 "Chân gót giày cao gót bạc

6 "Cone Heel Sandal (Silver Heel) Màu sắc: Đen. Kích thước: 5-11.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 biz. ngày.


Kích thước
Màu
Đen

Theo dõi