Giày Ellie E-609-Mya 6 Chỉ có mũi nhọn Mule Đệm gỗ mô phỏng

Giày Ellie E-609-Mya 6 "Mũi nhọn Stiletto Mule với đáy gỗ Faux. Đế gỗ mô phỏng.

Màu sắc: Rõ ràng. Kích thước: 5-12.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Kích thước
Màu
Trong sáng

Theo dõi