Custom Made PILLOW CASES of Shiny & Slick Sapet Bridal [Chọn lựa chọn giá]

Vỏ gối cô dâu Acetate cô dâu được sản xuất theo yêu cầu Bề ngoài siêu sáng Cảm giác [tay] Chất liệu sợi siêu mịn 100% nặng được dệt bằng sợi axetat. Độ bền Khác nhau Giặt Giặt với các biện pháp phòng ngừa Chỉ được bán dưới dạng Cặp. Vui lòng cho phép 1-2 Tuần xuất xưởng. Có sẵn với các khóa kéo [tùy chọn], Kích thước: Tiêu chuẩn, Nữ hoàng, Vua, Châu Âu, & Kích thước cơ thể. Giảm giá không áp dụng cho các đơn đặt hàng tùy chỉnh. Vui lòng cho phép 2-3 tuần xuất xưởng.


Theo dõi