Allure AL-17-1072K Wetlook Dress với vệt và đầy đủ trở lại

Allure AL-17-1072K Wetlook ăn mặc với vệt. Phác thảo bản thân với chiếc váy phồng lên này - một bộ đồ tán tỉnh luôn quyến rũ. Tính năng đầy đủ wetlook trở lại.

Màu đen.

Kích thước: O / S.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Kích thước
Màu
ĐEN

Theo dõi