Allure AL-12-9602K Seductive StretchLace & Wet Look Đầu & G-String Set

Allure AL-12-9602K Ren & Wet Nhìn Top & G-String Set. Một ren căng quyến rũ và Wet Look top với pinup girl glamour. Top: Tắt vai. Ướt nhìn lại. G-string: eo đàn hồi và lưng.

Màu đen.

Kích thước: O / S.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi