Allure AL-11-3307 Vinyl Corset với Boning. Mở khóa dây kéo phía trước. Ren lên trở lại.

Allure AL-11-3307 Vinyl Corset với Boning. Mở khóa dây kéo phía trước. Ren lên trở lại. G-string bao gồm. [Vớ được bán riêng.]

Màu sắc: Đen / Tím.

Kích thước: SML-XL.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Kích thước
Màu
Đen tím

Theo dõi