Allure AL-11-013 Giày da Faux & Corselette
Di chuyển chuột qua hình ảnh hoặc nhấn để phóng to
Allure AL-11-013 Giày da Faux & Corselette Allure AL-11-013 Giày da Faux & Corselette
Allure Lingerie

Allure Lingerie AL-11-013 Unleash your deepest desires, Faux Leather & Chain Corselette

1.0 lb

Giá cả phải chăng $ 45.20

Allure Lingerie AL-11-013 Faux Leather & Chain Corselette. Unleash your deepest desires in this ravishing faux leather corselette. Top features underwire, chain neck opening, lace-up back and adjustable shoulder straps. Adjustable garters. G-string included. [Stockings sold separately]

Màu đen.

Kích thước: O / S.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Chia sẻ Sản phẩm này


Thêm từ bộ sưu tập này

) ->