Khoảnh khắc thanh lịch EM-V1192 Vinyl Halter

Khoảnh khắc thanh lịch EM-V1192 Vinyl Halter Set. Đầu với ren lên phía trước và phù hợp với quần short chiến lợi phẩm với ren lên hai bên.

Màu đen. Kích thước: S, M, L.

[Không bao gồm bảo vệ vũ khí và phụ kiện]

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi