Khoảnh khắc thanh lịch EM-77014X Đầm ren cổ hoa Teddy

Khoảnh khắc thanh lịch EM-77014X Đầm ren cổ hoa Teddy. Teddy với lỗ khóa phía trước, móc sau và đóng mắt và đóng cổ.

Màu sắc: Hồng baby. Kích thước: 1X, 2X, 3X.

[Phụ kiện không bao gồm].

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi