Khoảnh khắc thanh lịch EM-7266X Lông mi ngắn tay Plunge romper

Khoảnh khắc thanh lịch EM-7266X Lông mi ngắn tay Plunge romper. Quần yếm có dây thun và lưng bằng vải satin ruy băng.

Màu sắc: Màu xanh hoàng gia. Kích thước: 1X, 2X, 3X.

[Phụ kiện không bao gồm].

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Theo dõi