Shirley of Hollywood SOH-324 Chopper Bar Shelf Bra

Chopper Bar Shelf Bra. With strategic boning for uplifting cleavage, adjustable straps and back. [Panty sold separately]

Color: Black, Red, White. Size: 32-34-36-38 (Fits A,B,C cups).

Cho phép 3-4 ngày để vận chuyển


Màu
Đen
đỏ
trắng
Kích thước

Theo dõi