Shirley of Hollywood Giường kệ kiểu SOH-324

Chopper Bar Kệ Bra. Với boning chiến lược để nâng cao sự phân tách, dây đai điều chỉnh và trở lại. [Panty được bán riêng]

Màu sắc: Đen, Đỏ, Trắng. Kích thước: 32-34-36-38 (Phù hợp với cốc A, B, C).

Cho phép 3-4 ngày để vận chuyển


Màu
Đen
đỏ
trắng
Kích thước

Theo dõi