Shirley của Hollywood IS-SOH-25244 Thanh váy ren màu xanh, Berry, Sz 36

Thắt lưng Với chiến lược boning cho cát uplifting, dưới ly có dây, dây vai điều chỉnh, và móc và mắt trở lại. Màu sắc: Berry, Blue. Kích thước: 36. [Tất, Panty và Cincher được bán riêng]. USA Biểu đồ kích thước Biểu đồ kích thước quốc tế Xem sản phẩm liên quan [bên dưới] để mua Stockings. Trong kho cho lô hàng ngay lập tức.

Kích thước
Màu
quả mọng
Màu xanh da trời

Theo dõi