Shirley of Hollywood IS-SOH-25132 Áo phông Charmeuse Phù hợp Charmeuse

Sheer Stretch Mesh và Charmeuse Collard Nightshirt với Charmeuse ve áo, Vee Plunge với nút đóng cửa phía trước. Màu sắc: Mocha,; Kích thước: S [G-string not included]. Lưu ý: Kiểu này có kích thước lớn. 100% polysester net và satin. Biểu đồ kích thước trong kho cho lô hàng ngay lập tức

Kích thước
Màu sắc
một thứ mã nảo

Theo dõi