Bán

Shirley của Hollywood IS-IA-X90055 Vòng đùi Fishnet cao, kích thước

Fishnet Thigh High Stockings. Color: Black, Red, White. Queen Size Fits Plus: Height: 5’6” to 6’2”, Weight: 175 to 275 lbs. [gloves, panty sold separately] USA Size Chart International Size Chart below.

Trong kho cho lô hàng ngay lập tức.


Màu
Đen
Kích thước

Theo dõi