Bán

Shirley của Hollywood IS-IA-X90055 Vòng đùi Fishnet cao, kích thước

Fishnet đùi cao vớ. Màu sắc: Đen, Đỏ, Trắng. Queen Size Fit Plus: Chiều cao: 5'6, đến 6'2, Trọng lượng: 175 đến 275 lbs. [găng tay, quần lót được bán riêng] Biểu đồ kích thước quốc tế Hoa Kỳ Biểu đồ kích thước quốc tế dưới đây.

Trong kho cho lô hàng ngay lập tức.


Màu
Đen
Kích thước

Theo dõi