Shirley of Hollywood DS-IA-X331 Scalloped embroidery shelf Bra

Scalloped embroidery shelf Bra. With uplifting underwired support, adjustable straps and back. [Stockings, garter belt, thong & gloves sold separately]

Color: Red, Purple, Black, Pink, White, Red. Size: 38-40-42-44.

Xem bảng xếp hạng dưới đây.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Màu
Đen
Hồng
trắng
Màu tím
đỏ
Kích thước

Theo dõi