IS-lm-wb022 đính cườm đầy đủ chiều dài satin đầm đào kích thước 6
Di chuyển chuột qua hình ảnh hoặc nhấp để phóng to

IS-lm-wb022 đính cườm đầy đủ chiều dài satin đầm đào kích thước 6

SALE, Reg. $ 160 Chiều dài toàn bộ đầm cho tất cả các dịp. Matte satin tay đính cườm mảnh trang phục. Đóng lại dây kéo sau lưng. 2% polyester Satin. Màu sắc: Trắng, Kích thước: 100 [phù hợp với 6 / 36 / 27]. Biểu đồ kích cỡ của Hoa Kỳ Biểu đồ Chuyển đổi Kích thước Quốc tế và Hướng dẫn Đo lường Trong kho cho lô hàng ngay lập tức.


Theo dõi