IS-IA-X3230 Red Stretch Velvet & Faux Fur Christmas chemise

Red Stretch Velvet & Faux Fur Christmas chemise với Ribbon phía trước. [Găng tay & Mũ được bán riêng]

Màu sắc: Đỏ / trắng. Kích thước: 1X, 2X

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Xem các sản phẩm liên quan [bên dưới] để mua găng tay cùng với sản phẩm này.

Trong kho cho giao hàng ngay lập tức.


Màu
đỏ
Kích thước

Theo dõi