Vải Yardage IS-Pure Silk Charmeuse cho những dự án đặc biệt

Chiều dài vải của Charme Silk Charmeux 19mm dành cho tất cả các dự án đặc biệt của bạn. Chất lượng tốt nhất [43 / 56 trong Wide], Pure Charmeuse Màu sắc Trong kho cho lô hàng ngay lập tức, tối thiểu một sân

Màu
100 nhuộm trắng [56 Inch rộng]
560 Bisque [Chiều rộng 46]
Sô cô la 507 [Chiều rộng 46]
507-Merlot [Chiều rộng 46 Inch]

Theo dõi