Giày Ellie Giày E-8400 4 Heel B

Giày Ellie E-8400 4 "Giày cao gót" B "Chiều rộng.

Màu sắc: Đen, Đỏ, Trắng. Kích thước: 5-14.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Màu
Đen
đỏ
trắng
Kích thước

Theo dõi