Ellie Shoes E-8227 Máy bơm gót chân 5 inch có khóa và chìa khóa

E-8227, 5 "Bơm gót chân có khóa và chìa khóa.

Màu đen. Kích thước: 5-14.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Kích thước
Màu
Đen

Theo dõi