Ellie Shoes E-8220 5 Heel Pumps

Ellie Shoes E-8220 5" Heel Pumps.

Color: Black, Black PU, Blue, Gold, Red, Silver, White. Sizes: 5-14.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Màu
Đen
Đen PU
Màu xanh da trời
Vàng
đỏ
Bạc
trắng
Kích thước