Giày Ellie E-609-Luồng 6 Chân gót

Giày Ellie E-609-Stream 6 "Giày cao gót mũi nhọn có dây đeo mắt cá chân có thể tháo rời.

Màu sắc: Rõ ràng. Kích thước: 5-12.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc


Kích thước
Màu
Trong sáng

Theo dõi