Giày Ellie E-609-Aliya 6 Chân gót nhọn

E-609-Aliya 6 "Giày cao gót mũi nhọn.

Màu đen. Kích thước: 5-12.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc


Kích thước
Màu
Đen

Theo dõi