Giày Ellie Giày sandal cao gót E-601-Juliet-C 6 có đế trong
Di chuyển chuột qua hình ảnh hoặc nhấp để phóng to

Giày Ellie Giày sandal cao gót E-601-Juliet-C 6 có đế trong

Sandal gót 6 "với đáy rõ ràng.

Màu sắc: Đen / Rõ ràng, Đỏ / Rõ ràng, Trắng / Rõ ràng. Kích thước: 5-14.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.