Giày Ellie E-601-Jewel 6 Giày cao gót Clear Rhinestone

Giày Ellie E-601-Jewel 6 "Giày sandal cao gót trong suốt.

Màu sắc: Rõ ràng. Kích thước: 5-12.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc


Kích thước
Màu
Trong sáng

Theo dõi