Giày Ellie E-557-Eden 5 Chunky Heel Mary Jane

Giày Ellie E-557-Eden 5 "Chunky gót Mary Jane.

Màu sắc: Đen, Hồng, Đỏ, Trắng. Kích thước: 5-14.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc


Kích thước
Màu
Đen
Hồng
đỏ
trắng