Giày Ellie E-557-AMBER Chunky Heel Oxford với gót chân 5.5 Inch

Giày Ellie E-557-AMBER 5.5 "Chunky gót Oxford.

Màu sắc: Đỏ, Đen. Kích thước: 5-14.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Kích thước
Màu
Đen
RED
Burgundy