Giày Ellie E-512-Mimi 5 Giày Dép Hai Tone

Giày Ellie E-512-Mimi 5 "Giày cao gót hai tông màu.

Màu sắc: Đen / Đỏ, Đen / Fuchsia, Hồng / Đen, Đen / Trắng, Hồng / Trắng, Trắng / Đỏ. Kích thước: 5-14.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc


Kích thước
Màu
Đen / Fuchsia
Đen đỏ
Đen / trắng
Hồng / đen
Hồng / Trắng
Trắng / Đỏ