Giày Ellie Giày E-512-Blanch 5 gót quai
Di chuyển chuột qua hình ảnh hoặc nhấp để phóng to

Giày Ellie Giày E-512-Blanch 5 gót quai

Giày Ellie E-512-Blanch 5 "Giày cao gót quai ngang.

Màu đen. Kích thước: 5-14.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc