Giày Ellie E-511-Brande 5 Heel Pump

Giày Ellie E-511-Brande 5 "Giày cao gót.

Màu sắc: Đen / Đỏ, Fuchsia, Hồng, Pulrple, Đỏ / Đen. Kích thước: 5-14. Màu sắc: Đen / Đỏ, Fuchsia, Hồng, Tím, Đỏ / Đen. Kích thước: 5-14 (đầy đủ).

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc


Kích thước
Màu
Đen đỏ
Cây khoa vản anh
Hồng
Màu tím
Màu đỏ / đen

Theo dõi