Giày Ellie Giày cao gót hở mũi E-511-Bonnie 5
Di chuyển chuột qua hình ảnh hoặc nhấp để phóng to

Giày Ellie Giày cao gót hở mũi E-511-Bonnie 5

E-511-Bonnie, 5 "Bơm mở gót chân.

Màu đen. Kích thước: 5-14.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc