Giày Ellie Giày cao gót kín E-511-Bess 5
Di chuyển chuột qua hình ảnh hoặc nhấp để phóng to

Giày Ellie Giày cao gót kín E-511-Bess 5

E-511-Bess, 5 "Bơm gót chân kín.

Màu đen. Kích thước: 5-14.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.