Giày Ellie E-502-Juliet 5 Heel Sandal
Di chuyển chuột qua hình ảnh hoặc nhấp để phóng to

Giày Ellie E-502-Juliet 5 Heel Sandal

Giày Ellie E-502-Juliet 5 "Giày cao gót đế xuồng.

Màu đen. Kích thước: 5-12.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.