Elegant Moments EM-V9078 Chilê Vinyl với dây kéo cắt

Khoảnh khắc thanh lịch EM-V9078, Vinyl choker với dây kéo trim.

Màu đen. Một cỡ.

[corset được bán riêng, không có vụ mùa]

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Màu
Đen
Kích thước

Theo dõi