Váy ngắn Elegant Moments EM-V5114 Vòng đeo dưới vinyl với dây đai điều chỉnh và móc sau

Elegant Moments EM-V5114 Vinyl có dây áo lót có dây đai có thể điều chỉnh và móc sau và đóng mắt.

[thong được bán riêng]

Màu đen. Kích thước: 32-34-36-38.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Màu
Đen
Kích thước

Theo dõi