Thời trang thanh lịch EM- L9992 Dây da điều chỉnh bằng da với dây xích Unisex

Elegant Moments EM- L9992 Da có thể điều chỉnh dây nịt. Mô tả mặt sau: Hai dây đai đi qua vai và xung quanh lưng bằng lồng xương sườn nối ở phía sau ở giữa bằng một vòng chữ "O". Các dây đai đều bằng da ở phía sau.

Kích thước Unisex: SML-XL. Màu đen.

[thong, flail được bán riêng]

Nhấp vào các sản phẩm có liên quan [bên dưới] để mua sáo da EM-L9153, Giày da nam EM-L9141 được hiển thị

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Kích thước
Màu
Đen

Theo dõi