Thời trang thanh lịch EM-L5106 Dưới dây Peek-a-Boo Bra

Dưới dây Peek-a-Boo Da Bra. Điều chỉnh dây đai và móc & mắt trở lại đóng cửa.

Màu sắc: Da đen; Kích thước: 32-34-36-38-40-42-44.

[da thong, vành đai garter, g-string, và vớ được bán riêng].

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Kích thước
Màu
Đen

Theo dõi