Elegant Moments EM-6528 Super Sexy Little Black Mini Skirt

Elegant Moments EM-6528, Super Sexy Little Black Mini Skirt. Features a low waist with pleats in a soft cotton.

Màu đen. Kích thước: S / M, M / L.

[đầu, áo ngực được bán riêng]

Xem các sản phẩm liên quan [dưới đây] để mua hàng đầu trên mạng EM-1480.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Màu
Đen
Kích thước

Theo dõi