Thời trang thanh lịch EM-5024 3 bộ áo ngực ren ren và dây buộc g

Elegant Moments EM-5024 3 mảnh, áo lót ren Cupless với dây đai có thể điều chỉnh và đóng lại phía sau. Vành đai Garter có móc và mắt đóng lại và điều chỉnh nịt.

Kết hợp g-string bao gồm.

Màu đen. Kích thước: 32-34-36-38.

[găng tay và vớ được bán riêng].

Xem các sản phẩm liên quan [bên dưới] để mua găng tay ren EM-1260, và vớ hàng đầu EM-1721.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Kích thước
Màu
Đen

Theo dõi