Thời trang thanh lịch EM-1970X đai thắt lưng satin căng với garters điều chỉnh

Elegant Moments EM-1970X Thắt lưng bằng vải satin có dây đeo có thể điều chỉnh.

Màu sắc: Đen, Trắng. Cơ lơn.

Queen Size đến USA 10. [vớ được bán riêng] Biểu đồ kích thước

Xem các sản phẩm liên quan [bên dưới để mua vớ EM-1721.

Thường vận chuyển trong 1-2 ngày


Màu
Đen
trắng
Kích thước

Theo dõi