Elegant Moments EM-1722 Diamond Net Pantyhose also in plus size

Elegant Moments EM-1722 Diamond Net Pantyhose.

Color: Black, White. One Size, Queen Size.

[G-string không được bao gồm].

Một kích thước phù hợp với: Chiều cao - 4'9 "-5'11", Trọng lượng - 90-160 lbs.

Kích thước Nữ hoàng phù hợp với: Chiều cao -4'11 "-6'0", Trọng lượng-165-240 lbs.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Màu
Đen
trắng
Kích thước

Theo dõi