Elegant Moments EM-1716 Wedding Bells Sheer Thigh Hi with Lace Top

Elegant Moments EM-1716 Wedding Bells Sheer Thigh Hi With Lace Top.

Màu trắng. Một cỡ.

[boy short, gloves not included].

Một kích thước phù hợp với: Chiều cao - 4'9 "-5'11", Trọng lượng - 90-160 lbs

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Màu
trắng
Kích thước

Theo dõi