Custom Made FITTED SHEET của Shiny & Slick Sapet Satin [lựa chọn lựa chọn cho giá]

Tấm dưới cùng được trang bị của Superslick Acetate Wedding Satin. Chỉ 100% Acetate có cảm giác siêu trơn này là duy nhất cho acetate satin. Tùy chỉnh được thực hiện cho một phù hợp hoàn hảo cho nệm của bạn. Nệm sâu hơn và kích cỡ khác nhau về giá cả. Tấm axetat là trung tâm nối. Đối với giường có thể điều chỉnh, chúng tôi khuyên bạn nên thêm vào tấm dưới cùng được trang bị: Góc neo-Tite, cộng với Thiết kế cánh ở hai bên để cho phép phòng uốn cong. Xin lưu ý rằng acetate không phải là một satin thực sự có thể giặt được. Cuộc sống có thể sử dụng có thể thay đổi đặc biệt là với tấm dưới cùng và vỏ gối. Giảm giá không áp dụng cho các đơn đặt hàng tùy chỉnh. Nhấp vào hình ảnh để xem Màu sắc Vui lòng cho phép 2-3 tuần xuất xưởng.


Theo dõi