Custom Made COMFORTERS của Shiny & slick Sapet Satin [tùy chọn lựa chọn cho giá]

Custom làm Acetate Bridal Satin Comforters - Siêu slick Sapet cưới Acetate. Chỉ có 100% Acetate có cảm giác slick cực kỳ độc đáo đối với chất acetate satin. Chất liệu len an toàn có chứa 11 ozs của Polyester / square yard standard, hoặc có thể sử dụng 15 oz batting dày hơn. Tất cả các chăn là reversible với màu sắc khác nhau có sẵn trên mỗi bên. Được làm với một giọt 15 inch ở bên cạnh với thả thêm. Nhấp vào Hình ảnh để xem Màu sắc và Quilting Patterns Xin vui lòng cho phép 3-4 tuần để tàu.Theo dõi