Allure Lingerie AL-4-8057X Hai tông màu Vinyl Teddy Plus size

Đồ lót Allure AL-4-8057X Hai tông màu Vinyl Teddy Plus.

Màu sắc: Đỏ / Đen.

Kích thước: 1X-2X-3X.

Xem Bảng Kích thước bên dưới.

Tàu trong 1-2 ngày làm việc.


Màu
Màu đỏ / đen
Kích thước

Theo dõi